Съдържание

На 21-22 септември 2016 г. в Братислава, Словакия COST Асоциацията ще  проведе конференция на министрите

Конференции на министрите в този формат се организират на всеки 5-6 години и на тях министрите изразяват политическата си подкрепа за COST, като уникална рамка за паневропейско сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. На предстоящата конференция ще бъде направен преглед на последните постижения на програмата и ще бъдат обсъдени срещаните в процеса на изпълнението й предизвикателства пред участващите държави. Ще се разгледа и бъдещето на програмата като визия и стратегия след  2020 г. и в тази връзка министрите ще подпишат съвместна декларация.

Странична лента