Съдържание

Дейности по програма “Мария Склодовска - Кюри”

Обучението и кариерното развитие помага за формирането на водещи изследователи. Предлага се подкрепа на млади и опитни изследователи с цел подпомагане на тяхната кариера и умения чрез обучение или назначения за определени периоди в друга държава или в частния сектор. Това им осигурява нови познания и опит, които им позволяват да достигнат пълния си потенциал.

Финансиране: 6,162 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions

Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри

Брошурата „Успешни проекти Мария Склодовска-Кюри“ се публикува като част от дейностите за подготовка на Европейската нощ на учените – 2019 по проект „К-TRIO 3“. Целта е да се популяризира българското участие в Програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

В брошурата е представен както опитът на бенефициенти по успешни проекти, които се изпълняват в България, така и на български стипендианти у нас и в чужбина.

Линк към брошурата: https://rn.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/48

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СХЕМАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ, ДЕЙНОСТИ МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ, „ХОРИЗОНТ 2020“ (H2020-MSCA-IF-2018)

На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и МОН. В него взеха участие  представители на български организации и индивидуални кандидати, които ще подготвят предложение по схемата.

В рамките на събитието бяха представени условията за кандидатстване за 2018 г., като беше акцентирано на новостите от Работната програма за 2018-2020 г. В пакета документи от обучението, приложен тук, е включен и “Формуляр за заявяване на интерес” за приемане на стипендианти. Отправяме покана  към всички български организации, които проявяват интерес за участие в конкурса, да попълнят формуляра и да го изпратят за разпространение на е-мейл адрес : [email protected] 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и дирекция „Наука“, МОН. В рамките на събитието бяха представени препоръки за подготовка на успешен проект по схемата, като беше споделен и ценен опит от успешни български кандидати.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и програмата на практическото обучение.

Информационен ден за конкурс H2020-MSCA-RISE-2018

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори  от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Д-р Десислава Коларова, представител на Европейската комисия, направи преглед на условията по конкурса и запозна присъстващите с новостите в Работната програма за 2018-2020 г. Проф. Румяна Статева, ИИХ-БАН, и г-н Станимир Йовчев, „Давид Холдинг“ АД, представиха своя опит и най-добри практики като бенефициенти по вече одобрени проекти от предишни схеми. От страна на Министерството на образованието и науката участие в информационния ден взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и формуляра за търсене на партньори по MSCA.

Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 28 юни 2017 г. в конферентната зала на Информационния център на ЕС, Представителство на ЕК в София, се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението беше организирано от МОН и националните контактни лица за Мария Скл.-Кюри. В рамките на събитието бяха представени препоръки за подготовка на успешен проект по схемата, като беше споделен и ценен опит от успешни кандидати и оценители.

Информационен ден за конкурс “Individual Fellowships (MSCA-IF-2017) - 29 май 2017 г.

На 29 май 2017 г. в конферентната зала на ЕЦИ-БАН се проведе информационна среща за отворения конкурс за индивидуални стипендии Мария Склодовска-Кюри от програмата  „Хоризонт 2020“ (Н2020-MSCA-IF-2017).

Срещата беше организирана от МОН и националните контактни лица  за Мария Скл.-Кюри. В рамките на събитието бяха представени условията за участие и подготовка на проекти от гледна точка на организацията-домакин и единствен бенефициент по тази схема.

На 28 юни 2017 г. предстои да бъде проведено и обучение за индивидуалните кандидати по Н2020-MSCA-IF-2017. Предварителната регистрация за обучението ще бъде отворена на 15.06.2017 г.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори, както и формуляра за заявяване на интерес.

Странична лента