Съдържание

Първи национален семинар по програма „Коперник”, 22 ноември - 23 ноември

Първи национален семинар по програма „Коперник” на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации ще се проведе на 22 и 23 ноември 2018 г.

Събитието се организира от Института за космически изследвания и технологии (член на Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) с подкрепата на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката на Република България.

Обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата „Коперник“ ще се проведе на 22.11.2018 г. /четвъртък/ в сградата на Лабораторен комплекс, София ТехПарк.

На 23.11.2018г. /петък/ в зала „Проф. Марин Дринов“ на  БАН ще се проведе семинарът с информационна част за Програмата и възможностите ѝ за научни изследвания, бизнес и иновации, както и представяне на конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката. Ще бъдат представени различните възможности за кандидатстване по програми от приоритет “Космос” на Хоризонт 2020, програмата на ЕКА – PECS, вкл. за бизнеса и академичните институции, които предлага програмата “Коперник”. По време на  семинара ще бъдат представени доклади с конкретни приложения с използване на данни, продукти и услуги от програма “Коперник”.

За събитието можете да се регистрате ТУК

 

Източник: bas.bg

Работна среща ESS ERIC

На 1 октомври 2018г. в София се проведе  работна среща между международни експерти на ESS ERIC и представители на Консорциум ESS ERIC Bulgaria, отговорен за изпълнението на инфраструктурен проект Европейско социално изследване в България,  включен в Националната пътна карта за научно-изследовагелски инфраструктури 2018 – 2023г.“

Подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2018), 20 юни 2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На 20 юни 2018 г., от 13.00  до 17.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2018).

Обучението се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на дирекция "Наука", МОН. 

Поканата за участие е насочена към всички кандидати по тази схема както индивидуални, така и за организации. 

Регистрация за участие – на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: [email protected] и [email protected]  

Приложение: Програма на събитието

 

Конференция "Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“, 14 юни 2018 г., София Тех Парк

Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за стимулиране на научните изследвания и иновациите“ ще се проведе в София Тех Парк на 14 юни 2018 г. Събитието е популярна инициатива на Европейската комисия в рамките на Работната програма "Хоризонт 2020" за периода 2018-2020 г. и се провежда със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Конференцията има за цел подобряване на достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации.

Като част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, конференцията у нас се организира от Министерството на образованието и науката и ще представи европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи до превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови инструменти.

За период от седем години (2014-2020) и с бюджет от 77 млрд. евро, "Хоризонт 2020" е най-голямата програма за финансиране на научни изследвания и иновации в ЕС. Програмата се изпълнява чрез работни програми, една от които е тази за периода 2018-2020 г. Преди месец Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд стартираха и Програма за паневропейски фондове за рисков капитал VentureEU в размер на 2,1 милиарда евро за стимулиране на инвестициите в иновативни проекти на стартиращи компании в цяла Европа. Тези стъпки демонстрират визията на ЕС, че подкрепата за иновациите е гаранция за конкурентоспособността и устойчивия растеж на Стария континент.

Конференцията у нас ще събере частни инвестиционни компании, центрове за корпоративни иновации, национални и регионални промоционални банки, както и други заинтересовани групи като обществени изследователски организации и университети. Освен това ще бъдат представени проекти на технологични стартиращи и разширяващи се иновативни компании.

За „Иновативна седмица на предприемачеството“ в София са потвърдили участието си едни от големите имена сред създателите на европейската политика в сферата на научните изследвания и иновациите:

Карлос Моедас, Еврокомисар за наука, изследвания и иновации;
Жан-Ерик Паке, Генерален директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия;
Вазил Худак, Вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка;
Роджър Хавенит, Заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд;
Жан-Давид Мало, Директор за отворени иновации и отворена наука на Европейската комисия;
Херман Хаузер, Председател на Независимата група за създаване на Европейски съвет по иновации.

Конференцията е отворена за представители на политически и финансови институции (банки, кредитни институции, фондове за рисков капитал), представители на научни организации, занимаващи се с изследвания и иновации, както и за представители на бизнес средите, интересуващи се от Европейските финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

РЕГИСТРАЦИЯТА е безплатна и отворена онлайн до 1 юни 2018 г.: https://www.innoweeksofia2018.eu/registration/

Програмата на конференцията можете да откриете на нашата интернет страница: https://www.innoweeksofia2018.eu/programme/

За повече информация относно събитието посетете: https://www.innoweeksofia2018.eu/

Относно „Иновативна седмица на предприемачеството“ 2018

Конференцията „Иновативна седмица на предприемачеството“ (Innovative Enterprise Week) e инициатива на Европейската комисия, която се организира два пъти годишно в страната, председателстващата Съвета на Европейския съюз.

Международната конференция представя действаща платформа за европейски предприемачи, иновативни предприятия, изследователи, стартиращи компании и инвеститори, създатели на политики и финансови експерти, които имат възможност да общуват чрез нея и да откриват нови възможности за успешен бизнес.

Инициативата започва през 2015 г. в Рига по време на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз. До момента има общо 6 издания, включващи провеждането на конференции в Люксембург, Холандия, Словакия, Малта и Естония. След София, „Иновативна седмица на предприемачеството“ ще гостува на Виена, Австрия през ноември 2018 г.

За контакти:
Наталия Начева
Връзки с обществеността
+359 895 508 111
имейл: [email protected]
интернет страница: www.innoweeksofia2018.eu

EIT Awareness Day Sofia / 18 April - Sofia Tech Park

Dear colleagues,

The EIT and the Bulgarian Ministry of Education and Science are organising an ‘EIT Awareness Day’ in Sofia with the aim to raise awareness among relevant national stakeholders on the activities of the EIT Community and in particular of collaboration opportunities.

At this event, the EIT Innovation Community will provide a general introduction to the activities as well as specific information on potential areas for cooperation with interested national stakeholders.  

Organisations and individuals from all sides of the Knowledge Triangle (business, research and education) are invited to participate to the event and contribute actively to the discussions.

We look forward to welcoming you on the occasion.

Please, follow the link for registration:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceKNJuolzImTiVVGwRrJSYq54B1_43iiccibHOeQsh4PSfAQ/viewform 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ/
Future and Emerging Technologies (FET)

В РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 – 2020

НА ХОРИЗОНТ 2020

FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики.

Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии, зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии, роботика и др.

Лекторите са представител на направлението „Бъдещи и навлизащи технологии“ към европейската комисия, участник в успешен проект в направлението национални контактни лица по Хоризонт 2020.

 

Приложен е проект на програмата на събитието.

Участието е безплатно, след регистрация ТУК

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които подготвят проект по настоящия отворен конкурс Call Н2020-MSCA-RISE-2018.

Събитието е без такса за участие, регистрация онлайн на: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси може да се изпращат по е-мейл на адрес: [email protected]   и [email protected]

Моля да имате предвид, че събитието е предназначено за участници, които  предварително са се запознали с конкурсните документи.

Приложение: Програма

ИКТ ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

            На 11 януари 2018 г., четвъртък от 9:00 до 13:30 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ)

за Наука и Малки и Средни Предприятия

         Събитието е предназначено за представители на академичната общност, малкия и среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

         Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и дългогодишни успешни участници в научните програми на ЕС.

Приложена е работна версия на програмата на събитието.

РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАТВОРЕНА ПОРАДИ ЗАПЪЛВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ЗАЛАТА!

Участието е безплатно, след регистрация ТУК

Програма на събитието.


A guide to ICT-related activities in WP2018-20

Науката решава проблеми – събитие на БГ Наука

Българска Наука и MOVE.BG започват поредица от НАУЧНИ събития! Всеки месец ще гостува учен, който ще разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката улеснява живота на хората.

Първият от тях е Атанас Грозданов – млад учен и преподавател в Биологическия факултет на СУ, създател на Клуб СКОРЕЦ (Студентски Клуб за Образование и Развитие с Екологичен Център). Атанас Грозданов също така е деен орнитолог и работи усилено по развитието и опазването на множество животински видове в България.

Начален час: 19:00
Дата: 27 ноември (понеделник-днес)

Повечеhttps://nauka.bg/naukata-reshava-problemi1/
Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/259217504602102/

ИЗОБРЕТЕНИЯ * ТРАНСФЕР * ИНОВАЦИИ ITI'17

Ръководството на Съюза на изобретателите в България кани всички желаещи да посетят изложението „ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ITI’17“,  което се организира под патронажа на Министерството на образованието и науката и ще се състои от 1-ви до 3-ти ноември 2017 в националния Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108, 2-ри етаж, София.

Вход: свободен

Работно време:

01.11.2017 (сряда) от 10:00 до 18:00 часа

02.11.2017 (четвъртък) от 09:00 до 18:00 часа

03.11.2017 (петък) от 09:00 до 16:00 часа

Откриване: 01.11.2017 (сряда), 12:00 часа

Връчване на наградите: 03.11.2017 (петък), 16:00 часа

Закриване: 03.11.2017 (петък), 17:00 часа

Странична лента