Съдържание

Първи национален семинар по програма „Коперник”, 22 ноември - 23 ноември

Първи национален семинар по програма „Коперник” на ЕС за държавни, научни, бизнес и неправителствени организации ще се проведе на 22 и 23 ноември 2018 г.

Събитието се организира от Института за космически изследвания и технологии (член на Copernicus Academy) и сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) с подкрепата на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката на Република България.

Обучителната сесия за достъп и работа с данни и продукти от програмата „Коперник“ ще се проведе на 22.11.2018 г. /четвъртък/ в сградата на Лабораторен комплекс, София ТехПарк.

На 23.11.2018г. /петък/ в зала „Проф. Марин Дринов“ на  БАН ще се проведе семинарът с информационна част за Програмата и възможностите ѝ за научни изследвания, бизнес и иновации, както и представяне на конкретни приложения на „Коперник“ от български организации в различни сфери на практиката. Ще бъдат представени различните възможности за кандидатстване по програми от приоритет “Космос” на Хоризонт 2020, програмата на ЕКА – PECS, вкл. за бизнеса и академичните институции, които предлага програмата “Коперник”. По време на  семинара ще бъдат представени доклади с конкретни приложения с използване на данни, продукти и услуги от програма “Коперник”.

За събитието можете да се регистрате ТУК

 

Източник: bas.bg

Работна среща ESS ERIC

На 1 октомври 2018г. в София се проведе  работна среща между международни експерти на ESS ERIC и представители на Консорциум ESS ERIC Bulgaria, отговорен за изпълнението на инфраструктурен проект Европейско социално изследване в България,  включен в Националната пътна карта за научно-изследовагелски инфраструктури 2018 – 2023г.“

Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Седмият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион се провежда в рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия и се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Европейската комисия. Събитието ще се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в гр. София.

 

 Във фокуса на събитието ще бъде туризмът като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. Ще бъдат разгледани ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и цифровизацията на туристическия сектор, транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите продукти и услуги и др. Ще бъдат засегнати и темите за синергията и съгласуваността на макрорегионалните стратегии с оглед постигане общите цели на ЕС, както и тяхното бъдеще след 2020 г. Дневният ред е наличен на: https://www.7danube-forum-sofia.eu/agenda.

 

 Участие в събитието ще вземат трима еврокомисари: г-жа Корина Крецу, комисар по регионална политика; г-н Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт и г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и цифрово общество, както и г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.

 

Регистрацията за форума ще бъде отворена до 17 октомври на интернет страницата на събитието: www.7danube-forum-sofia.eu.

 

В рамките на инициативата си „Разширение и интеграция“ Съвместният изследователски център (Joint Research Center – JRC) на Европейската комисия предлага покриване на разходите за път и настаняване на изследователи/експерти от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Косово, Турция, Армения, Грузия, Молдова и Украйна за участие в събитието. Възможността за финансова подкрепа на участието е със срок 6 септември.  Повече информация можете да откриете в приложения документ.

Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation - 21st September 2018

Dear National Contact Point for Horizon 2020,

On 21st September 2018 the European Commission will organise a “Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation” for coordinators of successful proposals. The purpose of the event is to explain the details on the preparation and signature of grant agreements. It will take place in the Charlemagne building in Brussels from 9.30 to 17.00H. It is mainly meant for coordinators of proposals who were invited to prepare a grant agreement, but other participants are also welcome subject to the availability of seats.

Registration (first-come first-served) is via this website. The agenda is also available under the same link. It will also be possible to follow the event online here (no need to register).

Please note that, unfortunately, the European Commission will not be able to reimburse any travel/accommodation expenses.

We would be grateful if you could distribute this announcement broadly among your constituencies. As a reference, a “What’s New” item about the event will be soon available on the Participant Portal.

If you have any question, please contact EC-EGRANTS-TRAINING@ec.europa.eu.

Подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2018), 20 юни 2018 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На 20 юни 2018 г., от 13.00  до 17.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2018).

Обучението се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на дирекция "Наука", МОН. 

Поканата за участие е насочена към всички кандидати по тази схема както индивидуални, така и за организации. 

Регистрация за участие – на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg  

Приложение: Програма на събитието

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ/
Future and Emerging Technologies (FET)

В РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 – 2020

НА ХОРИЗОНТ 2020

FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики.

Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии, зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии, роботика и др.

Лекторите са представител на направлението „Бъдещи и навлизащи технологии“ към европейската комисия, участник в успешен проект в направлението национални контактни лица по Хоризонт 2020.

 

Приложен е проект на програмата на събитието.

Участието е безплатно, след регистрация ТУК

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които подготвят проект по настоящия отворен конкурс Call Н2020-MSCA-RISE-2018.

Събитието е без такса за участие, регистрация онлайн на: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси може да се изпращат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg   и tchouprenska@cu.bas.bg

Моля да имате предвид, че събитието е предназначено за участници, които  предварително са се запознали с конкурсните документи.

Приложение: Програма

Странична лента