Съдържание

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. "Г.С.Раковски" №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ/
Future and Emerging Technologies (FET)

В РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 – 2020

НА ХОРИЗОНТ 2020

FET е инкубатор за нови идеи и нововъзникващи общности, насърчавайки неконвенционалните изследвания на предизвикателствата, пред които е изправена Европа и широкомащабни изследователски проекти с визионерски цели, които предлагат и нови социални решения. Направлението финансира проекти за нови идеи за радикално нови бъдещи технологии, на ранен етап, когато има малко изследователи, работещи по дадена проектна тема. Това може да включва широк спектър от нови технологични възможности, вдъхновени от авангардни науки, неконвенционални сътрудничества или нови научноизследователски и иновационни практики.

Събитието е предназначено за представители на академичната общност, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на нанотехнологиите и нови материали, биотехнологии, зелени технологии, медицински и невро-технологии, квантови технологии, роботика и др.

Лекторите са представител на направлението „Бъдещи и навлизащи технологии“ към европейската комисия, участник в успешен проект в направлението национални контактни лица по Хоризонт 2020.

 

Приложен е проект на програмата на събитието.

Участието е безплатно, след регистрация ТУК

 

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен на изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които подготвят проект по настоящия отворен конкурс Call Н2020-MSCA-RISE-2018.

Събитието е без такса за участие, регистрация онлайн на: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси може да се изпращат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg   и tchouprenska@cu.bas.bg

Моля да имате предвид, че събитието е предназначено за участници, които  предварително са се запознали с конкурсните документи.

Приложение: Програма

Странична лента