Съдържание

Европейски научноизследователски инфраструктури

Изследователското оборудване може да бъде толкова сложно и скъпо, че нито един отделен научноизследователски екип — или дори държава — да не може да си позволи да го закупи, конструира или управлява самостоятелно. Примерите включват: високомощностните лазери, които се използват в разнородни научноизследователски области, включващи медицина, науки за материалите и биохимия; специализирани високотехнологични самолети; или станция за наблюдение на дъното на морето, използвана за наблюдение на изменението на климата. Това може да струва милиони евро и изисква уменията на водещите световни експерти. Финансирането от ЕС помага за набирането на ресурси за подобни широкомащабни проекти и осигурява на европейските изследователи достъп до най-актуалната, модерна инфраструктура — която прави възможни нови и вълнуващи научни изследвания.

Финансиране: 2,488 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/research-infrastructures-including-e-infrastructures

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

CERIC-ERIC Call for Proposals

CERIC-ERIC is calling for proposals! Submit yours here: https://vuo.elettra.trieste.it/   

We offer access to nearly 50 instruments and two support laboratories, as well as the opportunity of getting support for mobility for two users and awards for high quality open access publications.

As usual, there will be two deadlines: 

- 1st March, 17hs CET, to have a pre-evaluation and the possibility to improve your proposal.

- 30th March, 17hs CET, recommended only for expert users of all the techniques requested. 

For more information, visit https://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage  

---

CERIC-ERIC, the Central European Research Infrastructure Consortium, offers access to nearly 50 complementary state-of-the-art instruments for multi-technique research proposals, in eight European countries. A detailed description of the available instruments can be found here. The access to CERIC is open to researchers from all over the world free of charge, upon the condition that results are published and CERIC acknowledged. Partial financial support for mobility is available. For further information visit our website.

NEXT LEVEL 2017: Научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката

На 21 юни в София хотел Балкан беше организиран научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката. Организатор на събитието беше Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а темата „Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участие на България“. Зам.министър Иван Димов откри събитието като подкрепи Националната пътна карта на Република България, който е основен стратегически документ за подкрепа на науката в страната. Участие в откриващия панел взе г-н Христо Христов, Зам.директор на Постоянното представителство на Европейската Комисия в България, който очерта европейските перспективи за научните проекти в страната. Участие взе и доц. Григорий Вазов, Ректор на ВУЗФ.

Аудитория от над 50 представители на водещи консорциуми на научни инфраструктури в страната посрещна гост-лекторите в събитието. Доц. Евгени Евгениев говори за Националната пътна карта 2017-2023 г., нейната история, европейска перспектива, настоящ статус и предстоящи задачи, докато проф. Николай Денков, бивш министър на образованието и науката в периода януари-април 2017 г., постави акцент върху някои важни теми от планирането и стратегическото управление. На 26 юни, Националната пътна карта 2017-2023 г. на Република България беше приета от Съвет за интелигентен растеж, а след това беше одобрена и с Решение на Министерски съвет на 28 юни.

Следващият панел акцентира върху ролята на технологичния трансфер и добрата практика в технологичната комерсиализация. Участие взе г-н Луо Кинг, секретар по науката и технологиите в Посолство на Китай, който представи основни научно-изследователски проекти на Китай с инвестиции от стотици милиона щ.д. След това се включи д-р Ричард Смитс от Кралство Нидерландия, който разгледа ролята на технологичния трансфер, а г-н Кирил Петков от Канада направи анализ на развитието и технологичната комерсиализация на ПроВиотик АД – една от водещите иновативни фирми в България. Този панел беше модериран от г-жа Златина Карова, Директор на Дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката.

В приложение е публикуван сборник от научния форум.

Странична лента