Съдържание

Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнологии, авангардно производство и авангардно преработване

„Хоризонт 2020“ подкрепя основополагащите технологии, необходими за подпомагане на иновациите във всички сектори, включително при информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и космическите изследвания. Основни приложни технологии, като например усъвършенстваните технологии за производство и авангардните материали, биотехнологията и нанотехнологиите, стоят в основата на повратните продукти: смартфони, високоефективни батерии, незамърсяващи и ефективни превозни средства, наномедицина, интелигентни текстили и много други. Европейската производствена промишленост е ключов работодател, който осигурява работни места за 31 млн. души в цяла Европа.

Финансиране: 13,557 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and

 

EU Industry Days 2019

EU Industry Days 2019 е фокусиран върху ключовите индустриални предизвикателства като устойчивост, дигитализация, инвестиции и глобализация. Събитието ще се проведе на 5-6 февруари и ще покаже как индустриалната политика на ЕС облагодетелства европейските граждани и осигурява принос при бъдещото разработване на политики.

EU Industry Days 2019 ще събере повече от 1000 участници от цяла Европа, включително отделни заинтересовани страни представляващи индустрията, синдикатите, национални и регионални власти и гражданското общество.

https://ec.europa.eu/info/eu-industry-days-2019_en

Странична лента