Съдържание

Съвместен научноизследователски център (JRC)

Съвместният изследователски център е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. Нейните дейности се финансират чрез „Хоризонт 2020“ и много от нейните действия се занимават със седемте обществени предизвикателства. Чрез програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия JRC също така подпомага усилията на ЕС за повишаване на ядрената сигурност, безопасността и защитата от радиация.

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/jrc

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]

 

Отворени конкурси

 1. Покана за СИЦ инициативите "Science meets Parliament" и "Science meets Regions".

От 2015 JRC работи тясно с Европейския парламент, страните-членки, региони и градове в Европа за задълбочаване на връзката между научните работници и политиците, като промотира политиката основана на научни доказателства чрез своите инициативи "Science meets Parliament" и "Science meets Regions".

JRC стартира покана за пилотния проект "Science meets Parliaments / Science meets Regions". Поканата е насочена към страните-членки, регионите и градовете, които имат желание да организират събитие, свързано с целите на проекта. В по-късна фаза, поканата ще бъде последвана от конкретни покани за официални предложения (calls for tender), в които заинтересованите лица ще могат да представят подробна оферта за организирането на събитие.

За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/call

 

 1. Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ

JRC отваря достъпа до „PAMEC“ и „FMR“  научноизследователски инфраструктури, които са част от „Actinide User Laboratory“ в Karlsruhe. За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Поканите са отворени от 27 април 2018 до 31 август 2018.

 

APR272018  AUG312018

Karlsruhe, Germany. The Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions (PAMEC) facility consists of an ensemble of state-of-the-art installations designed for basic research on behaviour and properties of actinide materials under extreme conditions.

Details of the call #2018-1-RD-ACTUSLAB-PAMEC

   APR272018    АUG312018

Karlsruhe, Germany. The Fuels and Materials Research (FMR) laboratory is situated at the Joint Research Centre of Karlsruhe (Germany). The Nuclear Fuel Safety Unit provides the scientific basis for the objective assessment and modelling of the safety related behaviour of nuclear materials.

 1. Покана за инициативата „Evidence and Policy Summer School“(инициативата предлага професионален тренинг за политици и изследователи, с цел взимането на по-ефективни политически решения).

JRC организира за четвърти път „Evidence and Policy Summer School“(инициативата предлага професионален тренинг за политици и изследователи, с цел взимането на по-ефективни политически решения). Семинарът ще се състои в Австрия от 5 до 7 септември 2018, като ще се включат политици и изследователи от ЕС, съседните на ЕС страни, Турция и Западните Балкани. Фокусът е върху използването на изследванията в политиките свързани с миграцията и демографските промени.

Поканата е отворена до 17 май 2018: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/evidence-policy-summer-school-science-policy-and-demography

Лице за контакт: David Mair, Head of Unit Knowledge Management (Geographic) at the JRC, имейл: [email protected].

 

 1. Покани за „Researchers – Contractual Agents - Function Group IV

JRC търси да назначи експерти с опит в научноизследователската дейност в следните области:

Biology, Chemistry, Natural Sciences, Life Sciences, Biochemistry, Oceanography / Marine Sciences, Nanotechnology, Nanobiotechnology, Veterinary, Engineering, Mathematics, Physics, Computer Sciences, Statistics, Material Sciences, Economics, Political Sciences, Social Sciences, Educational Sciences, Psychology , Geography, Environmental Sciences, Agricultural Sciences, Agricultural Engineering, Meteorology, Ecology, Forestry, Geology, Hydrological Sciences, Medical Sciences, Pharmacy, Nutritional Sciences.

За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

 

 

 1. Покана за регистриране в алумни мрежата на СИЦ

JRC кани своите бивши служители да се регистрират в „JRC Alumni Network За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/jrc-alumni-network

 

 

Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ

Nuclear calls: European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

 

GELINA, Neutron time-of-flight facility for high-resolution neutron measurements Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. GELINA is a 150 MeV electron accelerator serving as strong white neutron source for high resolution neutron time-of-flight measurements.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-GELINA

 

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. JRC operates a laboratory for ultralow-level radioactivity measurements inside the 225 m deep underground laboratory HADES, which is located at the premises of the Belgian Nuclear Research Centre. In HADES, the muon flux (secondary cosmic rays) is a factor of 5000 lower compared to above ground and the flux of protons, neutrons and electrons is reduced to an insignificant level.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-HADES

 

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. MONNET is a high-intensity quasi mono-energetic fast neutron source, driven by a vertical 3.5 MV Tandem accelerator producing either continuous or pulsed beams of protons, deuterons or helium ions.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-MONNET

 

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories Open

DEC72017   MAR72018

Geel, Belgium. The Radionuclide Metrology laboratories (RADMET) are equipped with a broad set of instruments used for nuclear decay measurements, determination of related nuclear data and radiological characterisation of samples and materials.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-RADMET

Non-nuclear calls

Reaction Wall, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) Open (extended)

SEP182017   JAN312018

Ispra, Italy. The central feature of the European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) is the Reaction Wall. It consists of a reinforced concrete vertical wall and a horizontal floor rigidly connected together to test the vulnerability of buildings to earthquakes and other hazards.

Details of the call #2017-1-RD-ELSA-ReactionWall

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ СЪВМЕСТНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Съвместният изследователски център (СИЦ) е вътрешната служба на Европейската комисия, която осигурява независима научна и техническа подкрепа за политиките на Европейския съюз (ЕС).

От края на месец юни 2017 г. СИЦ отваря своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и по общо в публичния и частния сектор. Тази инициатива е извън квотата за командировани национални експерти и дава огромен шанс за създаване на партньорски контакти, получаване на топ ниво обучение, но и взаимстване на опит за осигуряването на отворен достъп до научноизследователска инфраструктура, от което може да се ползват бъдещите центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, регионални центрове и други обекти от Пътната карта за научноизследователска инфраструктура.

Предоставянето на достъп до гостуващите изследователи е част от стратегията на СИЦ за:

 • подобряване разпространението на научно знание;
 • повишаване на конкурентоспособността;
 • преодоляване на разликата между научните изследвания и промишлеността.

В рамките на тази инициатива учените ще имат възможност да работят в следните области:

 • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
 • химия;
 • биологични науки/науки за живота;
 • физика;
 • информационни и комуникационни технологии.

Пилотно ще бъдат отворени три съоръжения в Испра (Италия) в областта на безопасността и сигурността на сградите и на нанобиотехнологиите.

Другите обекти на СИЦ в Белгия, Германия и Холандия планират постепенно да осигурят достъп след завършване на пилотната фаза през 2017-2018 г.

Повече информация за отворените обяви и крайните срокове за кандидатстване можете да получите от уебсайта на СИЦ:

 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

Странична лента