Съдържание

Съвместен научноизследователски център (JRC)

Съвместният изследователски център е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. Нейните дейности се финансират чрез „Хоризонт 2020“ и много от нейните действия се занимават със седемте обществени предизвикателства. Чрез програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия JRC също така подпомага усилията на ЕС за повишаване на ядрената сигурност, безопасността и защитата от радиация.

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/jrc

 

 

Отворени конкурси 2019

 1. Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ;

Nuclear calls: Actinide User Laboratory (ActUsLab)

Details of the call #2019-1-MD-FCTEST Nuclear calls: Actinide User Laboratory (ActUsLab)

PAMEC, Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions (ActUsLab) Open

JUL172019

SEP302019

Karlsruhe, Germany

The Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions (PAMEC) facility consists of an ensemble of state-of-the-art installations designed for basic research on behaviour and properties of actinide materials under extreme conditions.

Details of the call #2019-1-RD-ActUsLab-PAMEC

FMR, Fuels and Materials Research (ActUsLab) Open

JUL172019

SEP302019

Karlsruhe, Germany

The Fuels and Materials Research (FMR) laboratory is situated at the Joint Research Centre of Karlsruhe (Germany). The Nuclear Fuel Safety Unit provides the scientific basis for the objective assessment and modelling of the safety related behaviour of nuclear materials. 

Details of the call #2019-1-RD-ActUsLab-FMR

Non-nuclear calls: Energy Storage

FCTEST, Fuel cells and electrolyser testing facilities Open

JUL172019

SEP302019

Petten, The Netherlands

The Fuel Cell and Electrolyser Testing facility in Petten, the Netherlands was established to support developments in Regulation, Codes and Standards through the validation of testing procedures and measurement methodologies for the performance assessment of fuel cells.

Details of the call #2019-1-RD-FCTEST

GasTeF, Gas Tank Testing Facility Open

JUL172019

SEP302019

Petten, The Netherlands

The European Commission's High Pressure Gas Tank Testing Facility (GasTeF) is one of the few facilities in Europe conducting research on on-board compressed gas storage systems.

Details of the call #2019-1-RD-GASTEF

Details of the call #2018-1-RD-BESTEST

Non-nuclear calls: Safety and Security of buildings (ELSA)

Call for proposal: Hopkinson Bar facility, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) Open

Ispra, Italy

The Hopkinson Bar facility (HopLab) is used for the study of materials and of structural components to very fast dynamic loads, such as those due to blasts and impacts, where knowledge of the material behaviour under high strain-rates is necessary.

Details of the call #2017-1-MD-ELSA-HopLab

Call for proposal: Reaction Wall, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) Open

Ispra, Italy

The central feature of the European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) is the Reaction Wall. It consists of a reinforced concrete vertical wall and a horizontal floor rigidly connected together to test the vulnerability of buildings to earthquakes and other hazards.

Details of the call #2017-1-MD-ELSA-ReactionWall

Non-nuclear calls: Energy Storage

Call for proposal: BESTEST, Battery Energy Storage Testing for Safe Electric Transport Open

Petten, The Netherlands

BESTEST offers temperature chambers for cell cycling utilising battery testers (including impedance spectroscopy). Further micro X-ray computed tomography allows for 3D imaging of cells and battery electrodes.

Details of the call #2019-1-MD-BESTEST

Call for proposals: GasTeF, Gas Tank Testing Facility Open

Petten, The Netherlands

The European Commission's High Pressure Gas Tank Testing Facility (GasTeF) is one of the few facilities in Europe conducting research on on-board compressed gas storage systems. 

Details of the call #2019-1-MD-GASTEF

Call for proposals: FCTEST, Fuel cells and electrolyser testing facilities Open

Petten, The Netherlands

The Fuel Cell and Electrolyser Testing facility in Petten, the Netherlands was established to support developments in Regulation, Codes and Standards through the validation of testing procedures and measurement methodologies for the performance assessment of fuel cells.

Details of the call #2019-1-MD-FCTEST

 1. Предстоящи събития от календара на СИЦ,

Календар с актуалните събития  и текущите дейности на Европейските институции може да получавате с регистрация на https://ec.europa.eu/jrc/en/jrc-newsletter

 1. Предстоящи уебинари „How to successfully write a scientific paper?“  и „Good practices in scholarly publishing

Seminar One: How to successfully write a scientific paper? – July 30th, 11:00 CEST

During this webinar the attendees will learn how to successfully write a good quality research paper, which will resonate well with the scientific community and will allow them to gain recognition. A summary of the best practices in writing will be presented and these are based on experience of researchers, editors and readers.

Register herehttps://www.brighttalk.com/webcast/10439/364917

 

Seminar Two: Good practices in scholarly publishing – August 14th, 11:00 CEST

This webinar is addressed to everyone interested in the intricacies of scholarly publishing. During this session the attendees will learn about the importance of academic publishing and maintaining its high quality through proper peer-review. Additionally, information on how to recognize good journals will be provided. The training will be concluded by an overview of ethics in publishing, which ought to be respected by all authors, editors and reviewers.

Register herehttps://www.brighttalk.com/webcast/10439/364918

 Лице за контакт от екипа на Elsevier - PhD Eng.  Katarzyna Gaca-Zając , Customer Consultant for Central and Eastern Europe,  tel. +48 501 980 066, email: [email protected]

 1. Покани за „Researchers – Contractual Agents - Function Group IV“

JRC търси да назначи експерти с опит в научноизследователската дейност в следните области:

Biology, Chemistry, Natural Sciences, Life Sciences, Biochemistry, Oceanography / Marine Sciences, Nanotechnology, Nanobiotechnology, Veterinary, Engineering, Mathematics, Physics, Computer Sciences, Statistics, Material Sciences, Economics, Political Sciences, Social Sciences, Educational Sciences, Psychology , Geography, Environmental Sciences, Agricultural Sciences, Agricultural Engineering, Meteorology, Ecology, Forestry, Geology, Hydrological Sciences, Medical Sciences, Pharmacy, Nutritional Sciences.

За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

 1. Покана за регистриране в алумни мрежата на СИЦ

JRC кани своите бивши служители да се регистрират в „JRC Alumni Network За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/jrc-alumni-network

 

Отворени конкурси 2018

 1. Покана за СИЦ инициативите "Science meets Parliament" и "Science meets Regions".

От 2015 JRC работи тясно с Европейския парламент, страните-членки, региони и градове в Европа за задълбочаване на връзката между научните работници и политиците, като промотира политиката основана на научни доказателства чрез своите инициативи "Science meets Parliament" и "Science meets Regions".

JRC стартира покана за пилотния проект "Science meets Parliaments / Science meets Regions". Поканата е насочена към страните-членки, регионите и градовете, които имат желание да организират събитие, свързано с целите на проекта. В по-късна фаза, поканата ще бъде последвана от конкретни покани за официални предложения (calls for tender), в които заинтересованите лица ще могат да представят подробна оферта за организирането на събитие.

За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/call

 

 1. Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ

JRC отваря достъпа до „PAMEC“ и „FMR“  научноизследователски инфраструктури, които са част от „Actinide User Laboratory“ в Karlsruhe. За повече информация: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

Поканите са отворени от 27 април 2018 до 31 август 2018.

 

APR272018  AUG312018

Karlsruhe, Germany. The Properties of Actinide Materials under Extreme Conditions (PAMEC) facility consists of an ensemble of state-of-the-art installations designed for basic research on behaviour and properties of actinide materials under extreme conditions.

Details of the call #2018-1-RD-ACTUSLAB-PAMEC

   APR272018    АUG312018

Karlsruhe, Germany. The Fuels and Materials Research (FMR) laboratory is situated at the Joint Research Centre of Karlsruhe (Germany). The Nuclear Fuel Safety Unit provides the scientific basis for the objective assessment and modelling of the safety related behaviour of nuclear materials.

 1. Покана за инициативата „Evidence and Policy Summer School“(инициативата предлага професионален тренинг за политици и изследователи, с цел взимането на по-ефективни политически решения).

JRC организира за четвърти път „Evidence and Policy Summer School“(инициативата предлага професионален тренинг за политици и изследователи, с цел взимането на по-ефективни политически решения). Семинарът ще се състои в Австрия от 5 до 7 септември 2018, като ще се включат политици и изследователи от ЕС, съседните на ЕС страни, Турция и Западните Балкани. Фокусът е върху използването на изследванията в политиките свързани с миграцията и демографските промени.

Поканата е отворена до 17 май 2018: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/evidence-policy-summer-school-science-policy-and-demography

Лице за контакт: David Mair, Head of Unit Knowledge Management (Geographic) at the JRC, имейл: [email protected].

 

 1. Покани за „Researchers – Contractual Agents - Function Group IV

JRC търси да назначи експерти с опит в научноизследователската дейност в следните области:

Biology, Chemistry, Natural Sciences, Life Sciences, Biochemistry, Oceanography / Marine Sciences, Nanotechnology, Nanobiotechnology, Veterinary, Engineering, Mathematics, Physics, Computer Sciences, Statistics, Material Sciences, Economics, Political Sciences, Social Sciences, Educational Sciences, Psychology , Geography, Environmental Sciences, Agricultural Sciences, Agricultural Engineering, Meteorology, Ecology, Forestry, Geology, Hydrological Sciences, Medical Sciences, Pharmacy, Nutritional Sciences.

За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/vacancies/function-group-iv-researchers

 

 

 1. Покана за регистриране в алумни мрежата на СИЦ

JRC кани своите бивши служители да се регистрират в „JRC Alumni Network За подробности виж: https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/jrc-alumni-network

 

 

Отворени конкурси за достъп до изследователска инфраструктура на СИЦ

Nuclear calls: European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation and technology studies in science and applications (EUFRAT)

 

GELINA, Neutron time-of-flight facility for high-resolution neutron measurements Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. GELINA is a 150 MeV electron accelerator serving as strong white neutron source for high resolution neutron time-of-flight measurements.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-GELINA

 

HADES, Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. JRC operates a laboratory for ultralow-level radioactivity measurements inside the 225 m deep underground laboratory HADES, which is located at the premises of the Belgian Nuclear Research Centre. In HADES, the muon flux (secondary cosmic rays) is a factor of 5000 lower compared to above ground and the flux of protons, neutrons and electrons is reduced to an insignificant level.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-HADES

 

MONNET, Tandem accelerator based fast neutron source Open

DEC72017  MAR72018

Geel, Belgium. MONNET is a high-intensity quasi mono-energetic fast neutron source, driven by a vertical 3.5 MV Tandem accelerator producing either continuous or pulsed beams of protons, deuterons or helium ions.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-MONNET

 

RADMET, Radionuclide Metrology laboratories Open

DEC72017   MAR72018

Geel, Belgium. The Radionuclide Metrology laboratories (RADMET) are equipped with a broad set of instruments used for nuclear decay measurements, determination of related nuclear data and radiological characterisation of samples and materials.

Details of the call #2017-1-RD-EUFRAT-RADMET

Non-nuclear calls

Reaction Wall, European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) Open (extended)

SEP182017   JAN312018

Ispra, Italy. The central feature of the European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) is the Reaction Wall. It consists of a reinforced concrete vertical wall and a horizontal floor rigidly connected together to test the vulnerability of buildings to earthquakes and other hazards.

Details of the call #2017-1-RD-ELSA-ReactionWall

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ СЪВМЕСТНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

Съвместният изследователски център (СИЦ) е вътрешната служба на Европейската комисия, която осигурява независима научна и техническа подкрепа за политиките на Европейския съюз (ЕС).

От края на месец юни 2017 г. СИЦ отваря своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и по общо в публичния и частния сектор. Тази инициатива е извън квотата за командировани национални експерти и дава огромен шанс за създаване на партньорски контакти, получаване на топ ниво обучение, но и взаимстване на опит за осигуряването на отворен достъп до научноизследователска инфраструктура, от което може да се ползват бъдещите центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, регионални центрове и други обекти от Пътната карта за научноизследователска инфраструктура.

Предоставянето на достъп до гостуващите изследователи е част от стратегията на СИЦ за:

 • подобряване разпространението на научно знание;
 • повишаване на конкурентоспособността;
 • преодоляване на разликата между научните изследвания и промишлеността.

В рамките на тази инициатива учените ще имат възможност да работят в следните области:

 • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
 • химия;
 • биологични науки/науки за живота;
 • физика;
 • информационни и комуникационни технологии.

Пилотно ще бъдат отворени три съоръжения в Испра (Италия) в областта на безопасността и сигурността на сградите и на нанобиотехнологиите.

Другите обекти на СИЦ в Белгия, Германия и Холандия планират постепенно да осигурят достъп след завършване на пилотната фаза през 2017-2018 г.

Повече информация за отворените обяви и крайните срокове за кандидатстване можете да получите от уебсайта на СИЦ:

 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

Странична лента