Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Действия във връзка с климата, ресурсна ефективност и суровини

проф. Нешо Чипев

Organisation name: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Ак. Георги Бончев", бл.4 , 1113 София
тел.: 00359 2 829 25 27 
         00359 888 31 68 71
факс: 00359 2 870 54 98
email: chipev@ecolab.bas.bg

 

Странична лента