Съдържание

Сигурна, чиста и ефективна енергия 

Георги Вутев

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 4, 1113 София
тел. : 00359 882 90 91 01
email: voutev@gis-tc.org

Полина Палиева

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 00359 885 197 624
email: p.palieva@me.government.bg

Странична лента