Съдържание

Сигурна, чиста и ефективна енергия 

проф. Костадин Костадинов

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4, София 1113
тел.:  00359 2 870 6264
еmail: 
[email protected]

 

Диляна Новакова

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 
email: [email protected]

д-р Даниела Леви

Име на организация: Единен център за иновации на БАН

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 26Б, 1113 София
тел.: 00359 2 971 47 23
email: [email protected]

Иван Ангелов

Име на организация: Министерство на околната среда и водите

Адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 67, София, 1784
тел.: 
email: [email protected]

Странична лента