Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика и биотехнологии

Николай Цветков

Име на организация: Министерство на околната среда и водите

Адрес: ул. "Уилям Гладстон" № 67, София, 1784
тел.: +359-885 371 946
email: [email protected]

 

Валентина Васильонова

Име на организация: Федерация на независимите синдикати в земеделието

Адрес: ул. „Владайска“ 29, 1606, София
тел.: +359 887 443 023
email: [email protected]

Боряна Алексова

Име на организация: Фондация "Клийнтех България"

Адрес: бул. "Черни Връх" №32Г, 1421 София
тел.: +359897 77 15 28 
email: [email protected]

 

Странична лента