Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика и биотехнологии

Теодор Василев

Име на организация: Селскостопанска академия

Адрес: ул. "Суходолска" №30, 1373 София
тел.: 00359 887 11 77 45
email: t.vassilev@agriacad.bg

Женя Павлова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 897 036 776
email: j.pavlova@mi.government.bg

Странична лента