Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Бъдещи и навлизащи технологии

доц. д-р Тихомир Тянков

Име на организация: Фондация "ГИС - Трансфер Център"
 

Адрес: ул. "Ак. Георги Бончев", бл.4 , 1113 София
тел.: 00359 2 979 64 83
email: [email protected]

доц. д-р Боян Жеков

Име на организация: Фондация "Институт по технологии и развитие"

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 49А, София 1000
тел.: 00359 888 56 18 48
email: [email protected]

Марин Пандев

Име на организация: Единен център за иновации - Българска академия на науките

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 10, 1113 София
тел.: 00359 2 971 47 23
email: 
[email protected]

Слава Йорданова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 940 73 68
email: [email protected]

Странична лента