Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Достъп до финансиране

Веселин Илиев

Име на организация: Българска стопанска камера

Адрес: ул. "Алабин" №16-20, 1000, София
тел.: 00359 2 932 09 54
email: 
[email protected]

Надя Сърнарова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 
email: [email protected]

Ангелина Тодорова

Име на организация: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Адрес:  бул. „ген. Тотлебен“ 30-32, 1606 Център, София 
тел.:
email: 
[email protected]

Даниел Бойчев

Име на организация: Областен информационен център - Сливен

Адрес: бул. „Цар Освободител" № 1, гр. Сливен
тел.: 00359 887870387
email: [email protected]

Странична лента