Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Достъп до финансиране

Веселин Илиев

Име на организация: Българска стопанска камера

Адрес: ул. "Алабин" №16-20, 1000, София
тел.: 00359 2 932 09 54
email: 
ierc@bia-bg.com

Мария Александрова

Име на организация: Фондация "Клийнтех България"

Адрес: бул. "Черни Връх" №32Г, 1421 София
тел.: 00359 877 92 69 96
email: maria@cleantech.bg

Жечо Жечев

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 9407556
email: z.zhechev@mi.government.bg

Странична лента