Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Правни и финансови аспекти

Златина Карова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A,1000 София
тел.: 00359 2 9217 768
email: [email protected]

Мила Иванова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A,1000 София
тел.: 00359 2 9217 413
email: [email protected]

Яничка Труева

Име на организация: Фондация "Клийнтех България"

Адрес: бул. "Черни Връх" №32Г, 1421 София
тел.: 00359 887 10 12 38
email: [email protected]

Светлана Кинева

Име на организация: Министерство на финансите

Адрес: ул. "Г. С. Раковски" 102, София

тел.: 00359 2 98592784
email: 
[email protected]

Диана Аврамова

Име на организация: Областен информационен център - Русе

Адрес: 
тел.: 00359 889517349
email: [email protected]

Петя Найденова

Име на организация: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 889798279
email: [email protected]

Станислава Стоянова

Име на организация: дирекция „Секретариат на Столичен общински съвет“ - Столична община

Адрес: ул. Московска № 33,1000 София
тел.: 0889 301235
email: [email protected]

Странична лента