Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Правни и финансови аспекти

Златина Карова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A,1000 София
тел.: 00359 2 921 76 47
email: z.karova@mon.bg

Анита Рахова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A,1000 София
тел.: 00359 2 9217 412
email: a.rahova@mon.bg

Яничка Труева

Име на организация: Фондация "Клийнтех България"

Адрес: бул. "Черни Връх" №32Г, 1421 София
тел.: 00359 887 10 12 38
email: y.trueva@cleantech.bg

Странична лента