Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Разпространяване на върховите научни постижения и разширяване на участието

Димитър Асенов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 49
email: [email protected]

Юмер Коджаюмер

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 45
email: [email protected]

 

Странична лента