Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Разпространяване на върховите научни постижения и разширяване на участието

Геновева Жечева

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 77 68
факс: 00359 2 981 14 04
email: 
g.jecheva@mon.bg

Димитър Асенов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 49
email: d.asenov@mon.bg

Теодора Сотирова

Име на организаця: Българска стопанска камара

Адрес: ул. Алабин 16-20, София, 1000
тел.: 0359 2 932 09 34
email: ierc2@bia-bg.com

Странична лента