Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Съвместен изследователски център

проф. Виктория Сарафян, дмн.

Име на организация: Технологичен център по спешна медицина - Пловдив

Адрес: бул. "Васил Априлов" №15А, 4002 Пловдив
тел. : 00359 882 51 29 52
email: sarafian@abv.bg

доц. д-р Поля Кацамунска

Име на организация: Университет за национално и световно стопанство 

Адрес: Студентски град "Хр. Ботев", 1700 София
тел.: 00359 889 31 38 29
email: 
polya_katsamunska@yahoo.com

Светослав Валачев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 889 66 11 25
email: s.valachev@mon.bg

д-р Ева Цветанова

Име на организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов"

Адрес: ул. "Ем. Чакъров" 2, Свищов, 5250
тел.: 00359 888181586
email: eva.tsvetanova@gmail.com

Странична лента