Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Съвместен изследователски център

Милена Главчева

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 678
email: [email protected]

 

д-р Ева Цветанова

Име на организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов"

Адрес: ул. "Ем. Чакъров" 2, Свищов, 5250
тел.: 00359 888181586
email: [email protected]

Лейла Радованова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: +3592 940 7257
email: [email protected]

Странична лента