Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Евратом

Светослав Валачев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 889 66 11 25
email: [email protected]

Странична лента