Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Евратом

Светослав Валачев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 889 66 11 25
email: s.valachev@mon.bg

Антоанета Зайчева

Име на организация: Министерство на енергетиката

Адрес: ул. "Триадица" № 8, София, 1000
тел.: 00359 899 87 43 83   
email: a.zaycheva@me.government.bg

Странична лента