Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

кап. І р. доц. д-р Николай Великов

Име на организация: Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров"

Адрес: ул. "Васил Друмев" № 73, 9026 Варна
тел.: 00359 884 54 24 06
email: 
n.velikov@nvna.eu

проф. д-р Кирил Бързев

Име на организация: Русенски университет "Ангел Кънчев"

Адрес: ул. "Студентска" № 8,  7017 Русе
тел.: 00359 82 888432
email: 
barzev@uni-ruse.bg

Странична лента