Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

Ясен Марков

Име на организация: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9, 1000 София
тел.: 00359 2 9409 502
факс: 00359 2 9885094
email: 
[email protected]

Виктория Николова

Име на организация: Областен информационен център - Варна

Адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2  Варна
тел.: +359 887 931 421
email: [email protected]

Мария Бурулянова

Име на организация: Областен информационен център - Бургас

Адрес: Ул. „Трапезица” № 5, гр. Бургас 8000
тел.: +359 885 065 149
email: [email protected]

Странична лента