Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

Слава Пенова

Име на организация: Медицински университет - Варна

Адрес: ул. "Марин Дринов" № 55, 9002 Варна
тел.: 00359 52 677 059
email: 
[email protected]

Цветана Иванова

Име на организация: Областен информационен център - Враца

Адрес: ул. „Полковник Кетхудов” № 4, гр. Враца 3000
тел.: 00359 886 000 026
email: [email protected]

Росица Стелиянова

Име на организация: Асоциация на индустриалния капитал в България

Адрес: ул. Тракия № 15, София, 1527
тел. : 00359 879554319
email: [email protected]

Странична лента