Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

Слава Пенова

Име на организация: Медицински университет - Варна

Адрес: ул. "Марин Дринов" № 55, 9002 Варна
тел.: 00359 52 677 059
email: 
slava.penova@mu-varna.bg

Зорница Георгиева

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 545
email: z_georgieva@mon.bg

Росица Стелиянова

Име на организация: Асоциация на индустриалния капитал в България

Адрес: ул. Тракия № 15, София, 1527
тел. : 00359 879554319
email: steliros@gmail.com

Странична лента