Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Космос

доц. д-р Дойно Петков

Име на организация: Институт за космически изследвания и технологи - Българска академия на науките 

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл.1, 1113 София
тел.: 00359 879 03 39 84
факс: 00359 2 986 16 83
email: 
dpetkov@stil.bas.bg

Симона Недева

Име на организация: Министерство на отбраната

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 3, София
тел.: 00359  2 9220602
email: s.nedeva@mod.bg

Петя Пиперкова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 02/ 940 73 39
email: p.piperkova@mi.government.bg

Странична лента