Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Нанотехнологии, авангардни материали, авангардно производство и авангардна преработка

Михаил Илиев

Име на организаця: София Тех Парк

Адрес: бул. Цариградско шосе 111Ж, ет.2, 1784 София
тел.: 
+359 889 900 614
email: [email protected]

Милена Главчева

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 678
email: [email protected]

Странична лента