Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Нанотехнологии, авангардни материали, авангардно производство и авангардна преработка

доц. д-р Маруся Смокова

Име на организация: Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Адрес: ул. "Хан Аспарух" № 8, София 1463
тел.: 00359 888 56 18 48
email: m.smokova@uni-svishtov.bg

Анна Дончева

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 940 75 68
email: a.doncheva@mi.government.bg

Слава Йорданова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 2 940 73 68
email: slava.yordanova@mi.government.bg

Странична лента