Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Наука, осъществявана с и за обществото 

Ели Канева

Име на организацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9,  1000 София
тел.: 00359 2 94 09 284
email: 
[email protected]

д-р Владимир Божилов

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 884540120
email: [email protected]

Ваня Атанасова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: +3592 940 7392
email: [email protected]

д-р Даниела Леви

Име на организация: Единен център за иновации на БАН

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 26Б, 1113 София
тел.: 00359 2 971 47 23
email: [email protected]

 

Странична лента