Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Европейска научноизследователска инфраструктура

Янита Жеркова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 48
email: [email protected]

Светослав Валачев

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Дондуков" №2А, 1000 София
тел. : 00359 889 66 11 25
email: [email protected]

Странична лента