Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Европейска научноизследователска инфраструктура

Янита Жеркова

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 921 76 48
email: y.zherkova@mon.bg

доц. д-р Евгени Евгениев

Име на организация: Висше училище по застраховане и финанси

Адрес: ул. "Гусла" № 1, 1618 София
тел.: 00359 2 401 58 31
email: eevgeniev@vuzf.bg

Странична лента