Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Дейности по програмата "Мария Склодовска-Кюри", свързани с умения, обучение и професионално развитие

Антоанета Матеева

Име на организация: Българска академия на науките

Адрес: ул. "15, Ноември" №1, 1040 София
тел.: 00359 2 7975235
email: 
mateeva@cu.bas.bg

Габриела Чупренска

Име на организация: Българска академия на науките

Адрес: ул. "15, Ноември" №1, 1040 София
тел.: 00359 2 979 52 41
email: tchouprenska@cu.bas.bg

Мария Дикова

Име на организация: НИС при Софийски университет "Св. Климент Охридски" - EURAXESS BHO

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 898 488 175
email: mdikova@fmi.uni-sofia.bg

Странична лента