Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Дейности по програмата "Мария Склодовска-Кюри", свързани с умения, обучение и професионално развитие

Габриела Чупренска

Име на организация: Българска академия на науките

Адрес: ул. "15, Ноември" №1, 1040 София
тел.: 00359 2 979 52 41
email: [email protected]

Елеонора Миланова

Име на организация: Българска академия на науките

Адрес: ул. "15, Ноември" №1, 1040 София
тел.: 00359 2 7975235
email: 
[email protected]

Николета Минчева

Име на организация: Областен информационен център - Плевен

Адрес:  гр. Плевен, ул. Дойран 81A
тел.: +359/64 800 614
email: [email protected]

Странична лента