Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Европейски научноизследователски съвет

проф. д-р Зара Черкезова-Желева

Име на организация: Институт по катализ - БАН

Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, сграда 11, София 1113
тел.: 00359 889 27 59 21
email: [email protected]

доц. д-р Михаил Илиев

Име на организация: Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Адрес: бул. "Цар Освободител" № 15, 1504 София
тел.: 00359 878 877 970
email: [email protected]

Димитър Асенов

Име на организация: Министерство на образованието и науката

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 2A, 1000 София
тел.: 00359 2 9217 649
email: d.asenov@mon.bg

Странична лента