Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Малки и средни предприятия

Цветелина Йоргова

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Ак. Георги Бончев", бл.4, 1113 София
тел.: 00359 887 61 86 66
email: yorgova@gis-tc.org

Даниела Чонкова

Име на организация: Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Адрес: ул. "Александър Жендов" № 5, 1113, София
тел.: 00359 2 973 30 00
email: daniela.tchonkova@online.bg

Беата Папазова

Име на организация: Българска търговско-промишлена палата

Адрес: ул. "Искър" № 9, 1058 София
тел.: 00359 2 8117 437
email: 
b.papazova@bcci.bg

Ирена Николова

Име на организация: Министерство на икономиката

Адрес: ул. "Славянска" № 8, София, 1052
тел.: 00359 885003174  
email:  i.nikolova@mi.government.bg

Странична лента