Съдържание

Мрежа от национални контактни лица

Малки и средни предприятия

Цветелина Йоргова

Име на организация: Фондация "ГИС-Трансфер Център"

Адрес: ул. "Ак. Георги Бончев", бл.4, 1113 София
тел.: 00359 887 61 86 66
email: [email protected]

Даниела Чонкова

Име на организация: Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Адрес: ул. "Александър Жендов" № 5, 1113, София
тел.: 00359 2 973 30 00
email: [email protected]

Марин Пандев

Име на организация: Единен център за иновации на БАН 

Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 26Б, 1113 София
тел.: 00359 2 971 47 23
email:  [email protected]

Христина Каспарян

Име на организация: Българска стопанска камара

Адрес: ул. „Алабин“ 16, София
тел. : +359 2 932 0934
email: [email protected]

Натанаил Стефанов

Име на организаця: София Тех Парк

Адрес: бул. Цариградско шосе 111Ж, ет.2, 1784 София
тел.: 00359 885 291 378
email: [email protected]

Странична лента