Съдържание

NEXT LEVEL 2017: Научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката

На 21 юни в София хотел Балкан беше организиран научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката. Организатор на събитието беше Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а темата „Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участие на България“. Зам.министър Иван Димов откри събитието като подкрепи Националната пътна карта на Република България, който е основен стратегически документ за подкрепа на науката в страната. Участие в откриващия панел взе г-н Христо Христов, Зам.директор на Постоянното представителство на Европейската Комисия в България, който очерта европейските перспективи за научните проекти в страната. Участие взе и доц. Григорий Вазов, Ректор на ВУЗФ.

Аудитория от над 50 представители на водещи консорциуми на научни инфраструктури в страната посрещна гост-лекторите в събитието. Доц. Евгени Евгениев говори за Националната пътна карта 2017-2023 г., нейната история, европейска перспектива, настоящ статус и предстоящи задачи, докато проф. Николай Денков, бивш министър на образованието и науката в периода януари-април 2017 г., постави акцент върху някои важни теми от планирането и стратегическото управление. На 26 юни, Националната пътна карта 2017-2023 г. на Република България беше приета от Съвет за интелигентен растеж, а след това беше одобрена и с Решение на Министерски съвет на 28 юни.

Следващият панел акцентира върху ролята на технологичния трансфер и добрата практика в технологичната комерсиализация. Участие взе г-н Луо Кинг, секретар по науката и технологиите в Посолство на Китай, който представи основни научно-изследователски проекти на Китай с инвестиции от стотици милиона щ.д. След това се включи д-р Ричард Смитс от Кралство Нидерландия, който разгледа ролята на технологичния трансфер, а г-н Кирил Петков от Канада направи анализ на развитието и технологичната комерсиализация на ПроВиотик АД – една от водещите иновативни фирми в България. Този панел беше модериран от г-жа Златина Карова, Директор на Дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката.

В приложение е публикуван сборник от научния форум.

Свързани документи

Странична лента