Съдържание

Информационна сесия по програма COST

На 27 септември от 9:30 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде проведена информационна сесия по програма COST.

Информационната сесия цели повишаване на информираността относно възможностите, предоставяни от COST, както и повишаване на участието на българските учени в акциите му.

Събитието е насочено към широк кръг от учени и изследователи, както и ръководители на проекти, ръководители на катедри, млади учени, представители на МСП и др.

На събитието участие ще вземат и служители на COST, вкл. директорът д-р Ronal de Bruin.

Отделно представител на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ще представи Widening Programme на Европейската комисия – Teaming, Twinning, ERA Chairs и др.

Следва да имате предвид, че участието в събитието изисква предварителна онлайн регистрация на адрес: https://goo.gl/forms/6y9LqZydRSW4LruG2.

В приложение са публикувани поканата и дневния ред на мероприятието.

Странична лента