Съдържание

Текущо състояние на участието на България в Хоризонт 2020

Европейската комисия публикува кратки справки за текущото състояние на участието на държавите в Хоризонт 2020, към Октомври 2017г. В приложения файл ще намерите състоянието за България.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=bulgaria

Свързани документи

Странична лента