Съдържание

Информационни дни по Рамкова програма "Хоризонт 2020"

През есента на 2017 г. дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) проведе национален семинар - рали с основна тема „Подготовка на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

За периода 28.09 - 07.11.2017 г. бяха проведени 10 информационни събития в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Габрово и Плевен. Участие в тях взеха повече от 300 представители на научни и бизнес организации. Основни лектори бяха представителите на националната контактна мрежа на Рамкова програма „Хоризонт 2020“, националният координатор г-жа Златина Карова, и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

На 28 септември 2017 г. от 9,30 до 12,00 ч. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Представени бяха възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Maxima“ финансиран по „Хоризонт 2020“ с координатор Технически университет – Варна.

На 29 септември 2017 г. от 9,30 до 12,00 ч. в Централното управление на Българската академия на науките в гр. София се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Отново бяха представени възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Materials Networking“ финансиран по Рамковата програма с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

На 03 октомври 2017 г. от 13,30 до 16,00 ч. в Бургаския свободен университет се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Приобщаващи новаторски и мислещи европейски общества“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 04 октомври 2017 г. от 13,30 до 16,00 ч. в Тракийския университет, Стара Загора се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 18 октомври 2017 г. от 13,30 до 16,00 ч. в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Бяха представени и приоритетите в областта на „Научни изследвания и иновации“, които ще бъдат отстоявани по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС.

На 19 октомври 2017 г. от 13,30 до 16,00 ч. в община Габрово се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Отново акцент беше поставен и върху приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научни изследвания и иновации“.

На 20 октомври 2017 г. от 9,30 до 12,00 ч. в Медицински университет-Плевен се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Съвместен изследователски център“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Представени бяха и приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 24 октомври 2017 г. от 9,30 до 12,00 ч. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Иновации в малките и средни предприятия“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 01.11.2017 г. пред Съюза на изобретателите в България бяха представени възможностите за кандидатстване по работна програма 2018-2020 г. на „Хоризонт 2020“. Силен акцент отново беше поставен и върху приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 07.11.2017 г. в Централното управление на Българската академия на науките ще бъде проведен и информационен ден за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на персонал от изследователи и иноватори (RISE) на дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

В приложение към настоящият текст са публикувани и презентациите на водещите лектори от изминалите информационни събития.

Странична лента