Съдържание

Информационен ден по "Наука със и за обществото" и "Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт"

На 18 декември 2017 г. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Участие в него взеха повече от 60 представители на научни и бизнес организации. От страна на Министерството на образованието и науката участие взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

Участниците бяха поздравени и от г-н Андрей Новаков – евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

Приложено са публикувани презентациите на водещите лектори.


Странична лента