REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

НОВИНИ


23.03.2021


Стартираща конференция на Хоризонт Европа в България

6 април 2021г. /вторник/; 
09:00-15:00ч.

Станете част от старта на Рамкова програма за научни изследвания и иновации “Хоризонт Европа” в България.

Предварителната регистрация е задължителна!
https://forms.office.com/r/Ei2aQiLfAa

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

18.03.21

Съветът на Европа одобри програмата #InvestEU

Очаква се Регламентът за създаване на InvestEU да влезе в сила в началото на април. Дружествата и организаторите на проекти следва да могат да започнат да кандидатстват за финансиране от средата на 2021 г.

InvestEU обединява различни финансови инструменти в подкрепа на инвестициите в ЕС. Въз основа на Европейския фонд за стратегически инвестиции, тя има за цел да мобилизира публични и частни инвестиции чрез бюджетна гаранция от 26,2 млрд. евро в подкрепа на инвестиционни проекти на финансови партньори, като Европейската инвестиционна банкова група (ЕИБ), национални банки и международни финансови институции.

Съветът одобри програмата #InvestEU

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021

Информационен ден по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), 23.03.2021, 09:00-12:30 CET

Европейската комисия организира онлайн информационно събитие за различните схеми на финансиране и основните промени по отношение на Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. То ще бъде предавано на живо онлайн на 23 март 2021 г. Представянето на MSCA ще бъде на английски език, като за събитието не се изисква регистрация.

Инициативата на ЕК има за цел да представи Действията „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на „Хоризонт Европа“ и да насърчи научни организации, висши училища и изследователи да кандидатстват за финансиране по програмата. Новите схеми ще бъдат опростени с цел по-лесно разбиране, прилагане и кандидатстване. Участниците ще научат за промените в програмата и ще се запознаят от бенефициенти, ръководители на проекти и учени с техния опит в рамките на „Хоризонт 2020“.

Информационната сесия е отворена за изследователи, висши учебни заведения, изследователски институти, агенции за финансиране на научни изследвания и всякакви други организации, участващи в момента в MSCA, или заинтересовани да кандидатстват за първи път по бъдещи конкурси. Организаторите насърчават участието и на организации от частния сектор и НПО, за да се запознаят с възможностите, които MSCA предоставя за междусекторно сътрудничество.

Програмата на събитието и линк към стрийма можете да намерите на страницата

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en?fbclid=IwAR1xGVyDLhO3U7d5es6QKLnUOt34WZ9KbkJNSY_x979yd41ogNckcS_VouQ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021

Eвропейския съвет по иновациите (European Innovation Council - EIC) стартира на 18-19 март 2021 г.

Планира се първите конкурси за проектни предложения да бъдат отворени на 18 март!

EIC е сред новите елементи в Рамковата програма "Хоризонт Европа" и представлява най-амбициозната европейска инициатива в иновациите до момента с бюджет от 10 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г.

Събитието ще бъде предавано на живо на страницата на EU Science & Innovation в Youtube: https://www.youtube.com/EUScienceInnovation

Повече информация за събитието и за EIC можете да намерите на линка.
https://community-smei.easme-web.eu/articles/news-save-date-launch-new-european-innovation-council-18-and-19-march-2021?fbclid=IwAR1dbNIx4o037M6EohIM3LLmyD1qgWZW_OeI2XrqO7rtwkfke6USr4S4qkY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021г.

Отворено е кандидатстването по схемите на Европейския научноизследователски съвет (European Research Council) за 2021 г.!

През 2021 г. ERC ще подкрепи около 1000 учени с бюджет от общо 1,9 млрд. евро, от които около 2/3 ще бъдат насочени към учени в начален и среден кариерен етап.

Крайните срокове за кандидатстване са:

- Starting Grant - 08.04.2021 г.

- Consolidator Grant - 20.04.2021 г.

- Advanded Grant - 31.08.2021 г.

Работната програма на ERC - първата работна програма по Рамковата програма "Хоризонт Европа" (2021 - 2027 г.), бе публикувана на 22 февруари.

Повече информация можете да намерите на страницата на ERC и в Работната програма за 2021 г.

 

https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe?fbclid=IwAR3V062YWmDSJ1LN1li1S5CcC2LlvuLeeJVSkLCEuCHHRAYY-JO3vbbYSYo

______________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2021г.

EIC набира ментори

Европейския съвет по иновациите (European Innovation Council - EIC) търси мотивирани и опитни предприемачи, инвеститори, иноватори и мениджъри, които да се включат като ментори в новата менторска програма, насочена към жените в иновациите и технологиите.

EIC стартира "Women Leadership Programme" (WLP) за жени предприемачи и учени, подкрепени по инструментите Accelerator и Pathfinder на EIC и бенефициентите по Women TechEU.

Повече информация за инициативата можете да намерите на следната страница:

https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-programme-call-mentors?fbclid=IwAR1KEo7VNsoEKi46UQgcTbMLSW5ChDFqVup53PsftJdY4BZIu6FUS1xgT9A

______________________________________________________________________________________________________________________________________

09.03.2021

Български проект сред 15 успешни научни проекта по Хоризонт 2020

Проектът на Технически университет – Варна - MAXIMA „Триизмерни модели на тумори в гърдата, предназначени за нови технологии за откриване на рак на гърдата“ е сред примерите за успешни проекти по схемата #Widening на Хоризонт 2020.

Класическите #Widening схеми отново са в #HorizonEurope: #Teaming, #Twinning и #ERAChairs, подобрени и допълнително опростени.

Примери за успешни проекти по тези схеми в рамките на #Horizon2020, сред които и български такъв, можете да видите в линка

https://naukamon.eu/…/2021/03/NCP_WIDE.NET_web_verzia.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

02.02.2021

Официален старт на „Хоризонт Европа"

На 2 февруари 2021 г. Португалското председателство на Съвета на ЕС, заедно с Европейската комисия, бе домакин на събитието за стартиране на "Хоризонт Европа" - най-амбициозната Рамкова програма за научни изследвания и иновации и най-голямата транснационална програма от този вид в световен мащаб.

По време на събитието бяха представени както основните новости в "Хоризонт Европа" - напр. мисиите, така и други политически приоритети - мобилизиране на публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации, възможните синергии с ЕСИФ и Механизма за възстановяване и устойчивост, новото Европейско научноизследователско пространство, зеления преход и цифровата трансформация и редица други.

Ако сте изпуснали това събитие или искате да си припомните някои въпроси, можете да намерите записа тук

https://perin.pt/launch-of-horizon-europe/?fbclid=IwAR3Dg-3UfyU1jwEdS15R785sHR9k9FDAPykgbhSjO2lbJ5rvgicNHyBODLU

 

още новини