REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

още новини


2013 - 2020
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.
25 юли 2019 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ, 30 ЮЛИ 2019 Г., ГР. ПЛОВДИВ
22 юли 2019 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕК
30 май 2019 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационен ден на Европейския съвет за иновации
19 юни 2019 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Всяко евро по „Хоризонт 2020“, което влиза в българската наука, е важно за нашата икономика
04 януари 2018 г.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Huawei и Cinelibri канят на финалната прожекция на финалистите в Smartphone Film Festival 2020


25.07.2019 - Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.


14.06.2019 - Информационен ден на Европейския съвет за иновации


30.05.2019 - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕК


02.05.2019 - Правителството отпусна 2 800 000 лв. за финансиране на националните научни програми „ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ“ И „ВИХРЕН“


31.03.2019 - Министерството на образованието и науката отличи най-успешните участници в проекти в РП „Хоризонт 2020“


31.03.2019 - Актуална статистика за участиена на България в РП „ХОРИЗОНТ 2020“


31.12.2018 - 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения са отворени по Рамкова програма „Хоризонт 2020“


03.12.2018 - Съветът на Европейският съюз прие частичен общ подход по регламента за девета рамкова програма „Хоризонт Европа“


29.11.2018 - Нов портал Funding & Tenders Portal заменя Participant Porta


31.10.2018 - Обучение на тема „Комуникация и обществена ангажираност с науката“


22.10.2018 - Европейската комисия представи своите предложения за мисии и пратньорства в „Хоризонт Европа“


28.09.2018 - Заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз


26.09.2018 - България е спечелила над 60 млн. евро по „Хоризонт 2020“


02.07.2018 - Проф. Иван Димов: Цифровите умения трябва да бъдат насърчавани на всички нива на образование


15.06.2018 - Знакова конференция „Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“


07.06.2018 - Комисията предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации


21.04.2018 - Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и промишлени приложения в изключителни мащаби“


23.03.2018 - Министър Красимир Вълчев: Трябва да подсигурим бъдещето на научноизследователските структури в Европа


22.03.2018 - Проф. Димов: Дигиталната свързаност е сред приоритетите на Българското председателство


02.02.2018 - Министри обсъдиха бъдещето на изследванията и иновациите в Европа


22.01.2018 - Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар


18.01.2018 - Дирекция „Наука“ започна 2018 г. с нова серия информационни дни, посветени на „Хоризонт 2020“


12.01.2018 - България има голям потенциал за ИКТ проекти по Хоризонт 2020


11.01.2018 - Започна Българското председателство на Съвета на Европейския съюз


04.01.2018 - Всяко евро по „Хоризонт 2020“, което влиза в българската наука, е важно за нашата икономика


02.12.2017 - Министър Красимир Вълчев представи приоритетите на Българското председателство в областта на научните изследвание и иновациите


27.10.2017 - Официално е публикувана Work Programme 2018 - 2020


24.10.2017 - Текущо състояние на участието на България в „Хоризонт 2020“


06.10.2017 - Министър Красимир Вълчев: Концентрацията на ресурси е пътят за ефективно финансиране на науката


03.10.2017 - България и Япония ще си сътрудничат в областта на науката и технологиите


24.08.2017 - Доц. Йорданка Глухчева участва в конкурс за световно отличие за иновации в медицината


03.08.2017 - Шанс за научни постижения


25.07.2017 - NEXT LEVEL 2017: Научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката


11.07.2017 - Конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“


27.06.2017 - Финансирането на научните изследвания в по-голяма степен ще се обвърже с резултатите и реформите


31.05.2017 - Министър Красимир Вълчев участва в участва в Съвета на ЕС по конкурентоспособност


05.05.2017 - Публична консултация относно междинната оценка на "Хоризонт 2020"


14.04.2017 - България и Япония подготвят споразумение за обмен на учени и изследователи


07.04.2017 - Магистърски програми на InnoEnergy


06.04.2017 - 150 български научни организации изпълняват проекти по „Хоризонт 2020“


30.03.2017 - Обществени консултации по работните програми на „Хоризонт 2020“


17.03.2017 - До 8000 евро повече за учените, работещи по „Хоризонт 2020“


09.03.2017 - „Хоризонт 2020“ има 11 000 подписани договора


02.03.2017 - Заплащането по „Хоризонт 2020“ става по-справедливо


20.02.2017 - Кариера за нова ERA


20.02.2017 - Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.


07.02.2017 - Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките ще работят заедно върху Националната стратегия за научни изследвания


07.02.2017 - Обществената консултация на тема „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“


26.01.2017 - С поглед към хоризонта и с мисълта какво предстои


09.12.2013 г.- Публично представяне на първата Работна програма на „Хоризонт 2020“


11.12.2013 - „Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години


22.07.2014 - Работна програма 2014-2015 г. за рамковата програма за наука и иновации „Хоризонт 2020“


30.01.2015 - Европейският съюз подкрепя финансово българската наука


13.07.2015 - Проект PlantaSYST


07.12.2015 - Индикатори, с които ще се измерва напредъкът по изпълнението на Пътната карта за ERA


07.12.2015 - Нова инициатива за научни съвети - Scientific Advice Mechanism (SAM)


20.12.2016 - Българската наука спечели от 2007 г. досега 138 млн. евро от Рамковите програми


19.12.2016 - Министър Кунева: 300 български учени в чужбина са готови да помагат на България


01.12.2016 - Министерството на образованието и науката организира форум под надслов „Българските лица в световната наука“


21.11.2016 - Съфинансирането на проекти по седма рамкова програма се връща във Фонд „Научни изследвания“


18.11.2016 - МОН домакинства предварителни срещи с участието на проф. Люк Соте по повод продължаване на целевата подкрепа на ЕК за оптимизиране на националните политики и практики за научни изследвания


14.11.2016 - Публична консултация относно междинната оценка на „Хоризонт 2020“


08.11.2016 - Национален информационен ден „Иновативни мрежи за първоначално обучение“, дейности Мария Склодовска-Кюри


04.11.2016 - Министерството на образованието и науката кани научни организации да представят резюмета на проектите си за получаване на подкрепа по конкурс на "Хоризонт 2020"


09.10.2016 - Укрепване на българо-швейцарското сътрудничество за научни изследвания


02.09.2016 - Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning, TeSLA, Horizont 2020 – ICT20 IA)


18.08.2016 - "Хоризонт 2020" и резултатите от референдума в Обединеното кралство


05.08.2016 - Успешни примери - "Наука с и за обществото"


03.08.2016 - Проекти с българско участие за ранна онко-диагностика и за „умни“ аксесоари, ще бъдат финансирани по „Хоризонт 2020“


14.07.2016 - Два български проекта ще се състезават на втора фаза по програма WIDENING на „Хоризонт 2020“


14.07.2016 - Заместник-министър Иван Димов: „Хоризонт 2020" е програма за отличници


14.04.2016 - Европейската комисия публикува първия Годишен Доклад за Хоризонт 2020


11.07.2016 - Международна конференция на тема „Взаимодействието между европейските структурни и инвестиционни фондове и финансирането на научните изследвания и иновации“, София, 14 юли 2016 г. 11 юли 2016 г.


07.07.2016 - Обмяна на добри практики и знание между иновационни експерти и създатели на политики, професионалисти в областта на трансфер на технологии и комерсиализация на интелектуална собственост


04.07.2016 - Поредица от работни срещи за по-активно и резултатно участие на България в Хоризонт 2020


10.06.2016 - Обществена консултация относно работна програма


16.05.2016 - Проект GEO-CRADLE стартира успешно с основни цели да се създаде партньорска мрежа и архив за данни в тематичната област „Наблюдение на Земята“