REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ПОЗИЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ


Декларации за сътрудничество в цифровата област

Република България се присъедини към декларацията за насърчаване на участието на жените в цифровизацията, подписана от общо 27 държави членки на ЕС и Норвегия; декларацията за интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за Европейското земеделие и селските райони, подписана от 25 държави членки на ЕС и към декларацията за цифровизиране на културното наследство, също, подписана от 25 държави членки на ЕС. От името на Република България, трите декларации бяха подписани от г-жа Мария Колева, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, на 19 юни 2019 г.

В приложение са сканираните подписани копия на трите декларации, на английски език.

1. Сканирано копие на подписаната декларация за насърчаване на участието на жените в цифровизацията – 5 стр.

2. Сканирано копие на подписаната декларация за интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за Европейското земеделие и селските райони – 8 стр.

3. Сканирано копие на подписаната декларация за ускоряване на цифровизирането на културното наследство – 5 стр.

Declaration_digital_future_for_EU_agriculture_rural_areas.pdf declaration_digitisation_cultural_heritage.pdf Declaration_WID.pdf DG_RTD_2019_Compilation_RI_sections_of_Semester_Country_Reports.pdf ERA_Fellowships_German_funding_measure_final.pdf 2018_12_01_EIT_Position_Paper_Horizon_Europe_Synergies.pdf 2018_12_01_EIT_Position_Paper_Horizon_Europe_EIT_EIC.pdf AT_EU_Presidency_Universities_Regional_Inno.pdf 20181217_SE_Reaction_Horizon_Europe.pdf