REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА


Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

Всеки желае дълъг, щастлив и здравословен живот, а учените правят всичко по силите си, за да направят това възможно. Те се занимават с някои от основните текущи здравни проблеми, както и с новопоявяващи се заплахи, като например увеличаване на въздействието на болестта на Алцхаймер, диабета и устойчивите на антибиотици „супер-вируси“. Инвестициите в здравни изследвания и иновации ще ни помогнат да бъдем активни, да се разработят нови, по-безопасни и по-ефективни терапии и да запазим здравето и здравните си системи жизнеспособни. Това ще осигури на лекарите инструментите, от които те се нуждаят за една по-персонализирана медицина, и това ще повиши превенцията и лечението на хронични и инфекциозни болести.

Финансиране: 7,472 млрд. евро

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing

 

Публична консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар

През 2018 г. Европейската комисия (ЕК) следва да представи проект на многогодишна финансова рамка (дългосрочният бюджет на Европейския съюз) след 2020 г. и следващо поколение финансови програми. Очакванията са тези програми/фондове да предоставят финансова помощ на стотици хиляди бенефициенти - научноизследователски организации, региони, градове, неправителствени организации, предприятия, студенти, учени и много други.

 Предложенията на ЕК трябва да бъдат разработени така, че да се даде възможност на Европейския съюз (ЕС) да постигне резултати по най-важните области, в които Съюзът може да направи много повече отколкото отделните държавите членки, действащи самостоятелно. Това от своя страна изисква внимателна оценка както на действията, които са били ефективни до този момент, така и на онези, които следва да бъдат подобрени за в бъдеще.

Във връзка с гореизложеното ЕК организира обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на инвестициите, научноизследователската дейност и иновациите, малките и средните предприятия и единния пазар. Целта на публичната консултация е да се получи обратна връзка от всички заинтересовани страни относно това как да бъде извлечена максимална полза от всяко едно евро от бюджета на ЕС.

Публичната консултация ще бъде отворена до 8 март 2018 г.

Допълнителна информация за участие в публичната консултация можете да получите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment

Индивидуални мнения и становища можете да изпращате и до дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, на e-mail: [email protected]