REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

Съветът одобри програмата #InvestEU


Съветът одобри програмата #InvestEU

Очаква се Регламентът за създаване на InvestEU да влезе в сила в началото на април. Дружествата и организаторите на проекти следва да могат да започнат да кандидатстват за финансиране от средата на 2021 г.

InvestEU обединява различни финансови инструменти в подкрепа на инвестициите в ЕС. Въз основа на Европейския фонд за стратегически инвестиции, тя има за цел да мобилизира публични и частни инвестиции чрез бюджетна гаранция от 26,2 млрд. евро в подкрепа на инвестиционни проекти на финансови партньори, като Европейската инвестиционна банкова група (ЕИБ), национални банки и международни финансови институции.

Бюджетната гаранция ще бъде индикативно разделена между четири широки политики, както следва:

Държавите членки ще могат да използват InvestEU, за да изпълняват част от плановете си за възстановяване и устойчивост в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Освен това те ще имат възможност да насочват към InvestEU част от средствата си от структурните фондове с цел да мобилизират допълнителни инвестиции.

Повече информация и текста на Регламента можете да намерите в страницата 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/17/investeu-programme-adopted-by-council/?fbclid=IwAR1f0OxkNT4LWsZSobWJurf1_1a3IAc-vKl8enf86fVm4iXuPLLe08UxNEw