REPUBLIC OF BULGARIA Ministry of Education and Science
 EUROPEAN COMMISSION Horizon 2020
 Horizon Europe

dddddddddddddd


 

 

Ще се премахнат ли регулаторните бариери пред развитието на иновациите. Какви са отговорностите при въвеждане на високите технологии при гарантиране основни права и свободи на хората. На Европейската седмица за иновации, информационни технологии и бизнес (European Research and Innovation Days), която започва днес, една от дискутираните теми е свързана именно с иновациите в условията на регулаторни ограничения.

„Въпросът за това дали е налице свръхрегулация, която препятства иновациите е доста комплексен. Ние в ЕС сме една общност от държави, които сме обединени от едни много силни ценности, сред които е гарантиране основните права и свободи на хората. Затова и не може да се премахне регулацията, която създава гаранции за тези права, включително и при иновациите. Това коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria адвокат Мартин Захариев, правен експерт от Фондация "Право и Интернет".